Srovnání alkohol testerů s mobilními aplikacemi "alkohol testů"

Zde si uvedeme porovnání alkohol testerů s mobilními aplikacemi (alkohol testy). Uvedem si jejich pro a proti. Začneme výhodami a následně přejdeme k jejich nevýhodám a na závěr si tyto informace shrneme a vyvodíme z nich závěr tohoto srovnání.


Výhody alkohol testerů a mobilních aplikací (alkohol testů)

Zde jsou uvedeny výhody jak alkohol testerů tak mobilních a internetových verzí alkohol testů. Zde si můžete prohlédnout jejich všeobecné přednosti a plusy.


Alkohol testery

U alkohol testerů jsou hlavními výhodami zajisté přesnost, rychlost, jednoduchost, technologie. Nejprve uvedu obecně druhy technologií využité v alkohol testerech, které jsou zajisté přesnější než algoritmus výpočtu zbytkového alkoholu v krvi z kterého vycházejí výpočty aplikací. Co se týče přesnosti tak aplikace jsou zajisté převalcovány alkohol testery. Je to dáno spousty aspekty a vlivy než jen těch základních, které aplikace (alkohol testy) mají zahrnuty v algoritmu výpočtu zbytkového alkoholu v krvi oproti alkohol testerům, které dokážou uvéct výslednou hodnotu až v desetiných číslech. Každý alkohol tester má uvedeno u sebe i jeho minimální možnou odchylku, která je oproti aplikacím uplně zanedbatelná. Dalším bodem je již zmíněná rychlost. Alkohol tester stačí zapnout, jednoduše řečeno fouknout a máme výsledek oproti aplikacím, kde čas výsledku skrz navolení parametrů trvá mnohokrát déle. A s tím souvisí i jednoduchost. Kde u alkohol testerů stačí jen zapnout a fouknout. Oproti tomu s aplikací si můžou někteří lidé chvíli lámat hlavu kde co a jak ovládat a zapisovat. Dalším plusem je paměť alkohol testerů nebo-li ukládaní výsledků měření. To znamená, že některé dnešní alkohol testery mají v sobě uložené určité množství výsledků, různost počtu uložených měření je dle typu alkohol testeru. Takže je možnost jednoduše se zpětně na ně podívat. Mezi výhody bych uvedl i dnešní dobíjení. Protože dřívější bylo někdy až protivné z pohledu výměny alkalických baterií. Některé dnešní alkohol testery nabízejí už totiž dobíjení baterie pomocí micro USB kabelu.

Mobilní a internetové verze alkohol testů

Z pohledu dnešní doby, kdy aplikace jsou oblíbené a hojně využíváné tak tento fakt nahrává i těmto alkohol testům. Jejich největší výhodou je bezesporu cena a mobilnost. Oproti alkohol testerom jsou aplikace levnější nebo zcela zdarma. Další velkou výhodou je jejich mobilnost. V dnešní době se dá říct, že drtivá většina lidí u sebe nosí neustále mobil a tím pádem i aplikace v něm nainstalované nebo přístup na internet. A proto si mohou otestovat svoji přibližnou zbytkovou hladinu v krvi kdykoliv a kdekoliv. Ale pozor tyto výsledky nejsou závazné. Tak pokud bude někdo tvrdit policii, že se jejich alkohol tester mýlí, že jeho aplikace mu tvrdila jinou hodnotu tak tvrdě narazí. Ale zpět k výhodám. Mezi ně patří i jejich graf vývoje hladiny alkoholu v krvi. Díky kterému lze krásně sledovat stoupání a klesání alkoholu v krvi v časovém horizontu po skocích vždy celé hodiny. Výhodou i nevýhodou může být neomezenost množství alkoholu nebo-li jinak řečeno, že alkohol testery mají různé omezení do počtu promile po jaké dokážou měřit množství alkoholu. Aplikace toto omezení nemají ale zároveň je otázkou co v takovém stavu by si dotyčný pamatoval. Co a v kolik hodin vypil, aby si svůj test mohl provéct.


Nevýhody alkohol testerů a mobilních aplikací (alkohol testů)

Zde jsou uvedeny nevýhody jak alkohol testerů tak mobilních a internetových verzí alkohol testů. Zde si můžete prohlédnout jejich všeobecné noční můry a mínusy.


Alkohol testery

Takovým hlavním strašákem alkohol testerů je cena. Mnoho lidí se brání koupi alkohol testerů z důvodu jeho ceny. Ikdyž cena není tak velká a za cenu zákazník dostane spolehlivý a kvalitní alkohol tester, který jim podle typu technologie velmi přesně určí zbytkový alkohol v promile a po uběhnutí počtu měření se jen zkalibruje a je opět jak nový. Při správném použití dle pokynů výrobců alkohol tester vydrží určený počet měření dané výrobcem a díky kalibracím vydrží ještě déle. A rovnou jsme narazili na dalšího strašáka. Fóra a různé diskuze nám vypověděli, že některé lidi od koupi alkohol testerů odrazuje jejich nutná kalibrace po uplynutí určitého počtu měření nebo při vystavení extrémním podmínkám. Pokud by neproběhla kalibrace po již stanoveném počtu použití mohlo by docházet k odchylkám od správného výsledku a proto po určité době je kalibrace důležitá. Nevýhodou byli i alkalické baterie a jejich častá výměna. Některé novější alkohol testery už tento problém vyřešili pomocí dobíjecí baterie nejčastěji přes micro USB kabel. Někteří lidé tvrdí, že jsou alkohol testery nepřesné a nespolehlivé, ale to jsou jen mýty. Dělají si to sami nesprávným použiváním. Jako je například dýchání do testeru více lidmi v krátkých intervalech mezi sebou bez minimálního času alkohol testru se regenerovat, každý tester má uvedenou dobu regenerace tyto hodnoty uvádí výrobce v návodu nebo vystavení extrémním teplotám. Každý tester má uvedenou provozní teplotu. V návodu lze najít pokyny k správnému užívání, které zabraňují předčasné kalibraci detektoru alkoholu nebo výměně čidla! Pokud uživatel pracuje s alkohol testerem dle pokynů a po určité době ho i kalibruje tak dostává velice přesné určení alkoholu v krvi díky alkohol testerům po dlouhou dobu.

Mobilní a internetové verze alkohol testů

Nevýhodou je zde zajisté přesnost, které nikdy nedosáhneme jak u alkohol testrů. Této přesnosti nedosáhneme kvůli mnoha vlivům. Povíme si alespoň o hrstce těchto rušivých vlivů. Nejprve sortiment alkoholických nápojů, ikdyž se snaží aplikace nabídnout velkou škálu výběru tak nikdy nepokryjí celou skupinu možných alkoholických nápojů a poté jde na scénu nějaká podobná kombinace nabízených nápojů. Dále aplikace neberou v úvahu jestli člověk pije na lačno nebo ne. Tento aspekt by bylo i velmi složité správně určit a vyhodnotit. Dále správné určení alkoholu v určitou dobu. Máme převážně celé hodiny do kterých umístňujeme vybrané nabízené alkoholické nápoje lišící se dle typu aplikace a i zde už vzniká odchylka, protože nelze je dát do přesného časového intervalu, kdy byl nápoj požit, ale jen orientačně umístit do vybrané hodiny. I samotná paměť testujícího někdy hraje roli. Dotyčný si nemusí vždy přesně vybavovat přesné hodiny ani množství alkoholu a i tak už vzniká další nesprávné hodnoty. Dále ve výpočtovém algoritmu pro výpočet zbytkového alkoholu v krvi jsou uvedené všeobecné neboli průměrné hodnoty jak u žen tak i mužů, jako jsou například podíl vody v organismu, který zajisté nemáme všichni stejný nebo odbourávání alkoholu z těla po potřebnou dobu taky zajisté všichni uživatelé aplikací nemají stejné. Je tedy zajisté jasné, že ve výpočtu jsou pevně uvedeny průměrné hodnoty pro ženy a pro muže. Dalším bodem je i věk který je taky ovlivňujícím faktorem. Je rozdíl jestli se jedná o člověka ve dvaceti, třiceti, čtyřiceti, padesáti letech a tak dál, kdy v každém početnějším věkovém rozdílu může být odlišná reakce na alkohol a již uvedené hodnoty ovlivňující výsledek. I výška testujícího člověka hraje roli ve výpočtu. Těchto vlivů ovlivňujících výsledek je ještě spousta a tak si můžeme s jistotou říct, že jde jen o přibližné neboli orientační určení zbytkového alkoholu v krvi. Ikdyž někteří lidi tvrdí, že výpočty vycházejí z odborných pramenů dle kterých počítají tyto aplikace tak i tak tam nelze zahrnout těchto spoustu uvedených vlivů a u některých bodů jsou uváděny jen průměrné hodnoty pro všechny lidi bez rozdílů a ne samotných testovacích jedinců. Každý člověk je odlišný a jedinečný v porovnání s ostatními i přesnost času a množství alkoholu musí být shodná s realitou, které v aplikaci nikdy nedocílíme, takže tyto přibližné údaje nám nikdy přesný výsledek nedají. Bude zde vždy malá nebo velká odchylka od přesného výsledku. Vše je tedy jen orientační a výsledek nikdo nemůže brát závazně.


Závěr srovnání

Správné určení zbytkového alkoholu v krvi ovlivňuje spousta faktorů jako jsou například: množství a koncentrace alkoholického nápoje, věk, pohlaví, hmotnost, čas začátku a konce pití, vstřebávací deficit, redukční faktor, množství požitého absolutního ethanolu, eliminační faktor, výška testovaného, druh i množství a čas zkonzumované potravy a spousty dalšího. S těmito faktory si umí alkohol testery jednoduše poradit narozdíl od aplikací. Po shrnutí všech faktů, výhod a nevýhod si můžeme říct, že při správném použití dle pokynů výrobce a dodržení následných kalibrací dostaneme zde přesného ukazatela zbytkového alkoholu, kterým jsou alkohol testery. Mobilní a internetové aplikace se jim nemohou rovnat, ale v případě kdy si chceme nezávazně jen orientačně otestovat hladinu zbytkového alkoholu, tak se aplikace (on-line alkohol testy) stávají vhodnými ukazeteli množství promile. U některých aplikací i s pěkným grafem vývoje hladiny alkoholu v krvi po kterém si můžeme snadno posouvat a tak dosáhneme i možnosti zjištění orientačních hodnot promile ve zvolených hodinách. Tedy aplikace se přesnosti alkohol testerů nevyrovnají a pokud by někdo vyhledával přesný přístroj pro mnoho využití musí volit alkohol tester, pokud někdo hledá jen možnost zjištění orientační hodnoty zbytkového alkoholu v krvi, tak zajisté pro tento účel poslouží zábavné a jednoduché aplikace neboli on-line alkohol testy pro určení přibližné hodnoty alkoholu v krvi, která se v žádném případě nemůže brát závazně.


Pokud máte zájem si vyzkoušet tyto on-line testy tak klikněte na "alkohol test", kde naleznete hned pod aplikací i odkaz na mobilní verzi aplikace, kterou si taktéž můžete zcela zdarma vyzkoušet a budeme rádi za jakoukoliv reakci nebo připomínku k její funkci. Pokud někdo hledá výborný alkohol tester za dobrou cenu tak doporučujeme Alteon. Více informací najdete v rubrice "Alteon", kde naleznete i odkaz na stránky, kde je možné tento produkt zakoupit nebo odkaz na oficiální stránky Alteonu, kde se o tomto produktu dozvíte více.