en

Algoritmus výpočtu - Výpočet zbytkového alkoholu v krvi

Zde vidíme stručný popis algoritmu, který je použit v aplikaci (on-line alkohol testu, "alkulačce") pro výpočet zbytkového alkoholu v krvi. Nejprve přejdeme k samotným nápojům, který si lze v alkohol testu (alkulačce) vybrat z pestré škály, kterou nabízí samotná aplikace. V alkulačce je obecně alkoholový nápoj charakterizován dvěmi základními hodnotami. První hodnotou je objem jak lze vidět i ve vzorečku níže a druhou hodnotou je samotný obsah alkoholu. Tyto hodnoty můžeme dosadit do vzorce "hmotnost" z kterého zjistíme množství alkoholu v nápoji.

hmotnost = (objem * obsah alkoholu * 0,8) / 100 [g]

Z tohoto vzorečku "hmotnosti" dostaneme výsledné množství čistého ethanolu v gramech, který se vyskytuje v nápoji. K samotným jednotkám si povíme, že objem je uváděn v mililitrech a číslo 0,8 reprezentuje hustotu ethanolu. Dále následuje výpočet promile a její aktuální hodnotu vypočítáme pomocí vzorce "promile" jak lze vidět níže.

promile = hmotnost / (váha * r) [g/kg]

Prvním parametrem je zde zastupovaná hmotnost ethanolu uváděna v gramech z předchozího vzorečku. Druhá hodnota je váha, která uvádí samotnou váhu konzumenta v kilogramech, který si chce vypočítat svoji hladinu alkoholu v krvi. Jak si můžeme povšimnout poslední hodnotou je r které nám udává podíl vody v organismu. Jak už si někdo zajisté říká, že muž musí mít odlišnou hodnotu od ženy tak je tomu tak. A proto hodnota uvádějící pro muže je 0,7 a pro ženy 0,6. Pomocí těchto uvedených hodnot dostaneme výsledek vzorečku "promile". Jak už je dlouho známo tak lidský organismus disponuje schopností odbourávat alkohol z těla. Pokles této hladiny lze sledovat v intervalu času za jednu hodinu a ve vzorečku "hmotnost" je znázorněn jako beta. Tak hodnoty ve vozrečku jsme si popsali a jako poslední zbývá říct, že z tohoto vzorečku dostaneme jako výstup hmotnost alkoholu, které naše tělo dokáže odbourat za jednu hodinu.

hmotnost = váha * beta [g]

Výsledná hmotnost nám udává celkové množství ethanolu v gramech, které se z našeho těla odbourá za hodinu. Váha konzumenta jak v předchozím vzorečku je uváděna v kilogramech a konstanta beta jak už jsme si řekli je odbourávání alkoholu z těla po potřebnou dobu. Jak už možná někteří tuší tak opět bude rozdílná hodnota konstanty beta u muže oproti ženě. U muže je tato hodnota 0,1 a u ženy se jedná o 0,085 a určuje kolik gramů alkoholu se odbourá po dobu jedné hodiny jednoho kilogramu živé váhy.

Pokud si chcete tuto bezplatnou aplikačku (Alkulačka "Alkohol tester") v mobilní verzi vyzkoušet tak zde máte odkaz k jejímu bezplatnému stažení.

aplikace alkulačka na google play

aplikace alkulačka na app store

Děkujeme za užívání naši aplikace "Alkulačka "Alkohol tester"" a za reakce a připomínky k ní samotné. Pokud se chcete vrátit k webové verzi této alkulačky tak stačí kliknout na "Alkohol test – on-line alkohol tester" a ihned si můžete zkusit svůj výpočet alkoholu v krvi a pozorovat jeho následné odbourávání.


Tyto výpočty pomocí kterých počítají různé aplikace na zjištění zbytkového alkoholu v krvi by se nikdy neměli závazně doporučovat a používat pokud uživatel se chce rozhodnout podle výsledku z těchto aplikací z pohledu usednutí za volant!!! Tyto výpočty jsou ovlivňovány mnohými faktory a proto může být někdy reálná odchylka poměrně velká. Pokud už někdo potřebuje zjistit svůj zbytkový alkohol v krvi tak by měl zajisté využít služeb kvalitních digitálních detektorů alkoholu! Vyvarujete se tak překvapivým pokutám za zbytkový alkohol za volantem a zabrání se stoupání už tak velkému počtu autonehod zaviněné řidiči posilněných alkoholem.

Pokud máte zájem o alkohol tester a nevíte si rady, který si vybrat z velké škály alkohol testerů na trhu, tak vám pomůžeme. Spolehlivý, kvalitní, levný s mnoha výhodami a vlastností oproti ostatním alkohol testerům je náš favorit zajisté Alteon. Můžete se přesvědčit sami, více informací naleznete zde Alteon.