en

Privacy Policy

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše webové stránky, aplikace a další související produkty vyvinuté a publikované společnostmi Sviták Zdeněk - TAOX, Pozlovice 93E, 76326 Luhačovice, IČ: 72407964
Naše Zásady ochrany osobních údajů platí spolu s jakýmikoli smluvními podmínkami nebo politikami, které jste přijali při zakoupení nebo stahování našich aplikací. Nejsme zodpovědní za sběr nebo používání vašich uživatelských dat a informací ze strany obchodu.

I. Sběr informací

1. Respektujeme a vážíme si vaší soukromí. Nezískáváme osobně identifikovatelné informace o uživatelích našich aplikací ani webových stránek (vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, přesnou geografickou polohu atd.). Při používání našich aplikací nevyžadujeme od vás poskytování osobních informací.

2. Naše webové stránky a aplikace nepoužívají soubory cookies.

II. Ochrana osobních údajů dětí online

1. Naše webové stránky a mobilní aplikace dodržují zákon o ochraně soukromí dětí online (COPPA). Nevědomky nekontaktujeme ani nesbíráme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud se domníváte, že jsme takové informace neúmyslně získali, kontaktujte nás, abychom mohli okamžitě získat souhlas rodičů nebo informace odstranit.

III. Zákaznická podpora

1. Pokud nás kontaktujete se dotazem ohledně našich aplikací nebo se podporou, můžeme obdržet váš e-mail nebo jiné informace, které poskytnete. Tuto informaci používáme pouze k odpovědi na vaše otázky nebo poskytnutí podpory. Vaše podpůrné informace můžeme sdílet se zprostředkovateli podpory, ale pouze za účelem poskytnutí podpory v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

IV. Další informace

1. Některé z našich aplikací mohou obsahovat nákupy uvnitř aplikace. Některé aplikace obsahují externí odkazy do obchodu, ve kterém jste aplikaci zakoupili, aby vám pomohly najít více informací o našich dalších aplikacích nebo na našich webových stránkách.

2. Někdy poskytujeme odkazy na webové stránky třetích stran na našich webových stránkách (nikoli ve našich aplikacích). Nejsme zodpovědní za jejich zásady ochrany osobních údajů ani jejich obsah.

V. Dodržování GDPR

1. Sbíráme vaše osobní údaje pouze v případě, že nás kontaktujete (pro podporu nebo z jiných důvodů). Naše aplikace nebo webové stránky nesbírají žádné osobní údaje.

2. Sviták Zdeněk - TAOX je jediným správcem osobních údajů. Máte právo požádat o přístup k informacím, které jsme o vás získali. Můžete také požádat o změny, výmaz a opravy. Můžete to provést kontaktem s námi na adrese taox@taox.cz. Pro splnění vaší žádosti se můžeme zeptat na ověření vaší totožnosti.

VI. Sdílení a zveřejňování informací

1. V těchto omezených případech můžeme poskytnout identifikovatelné a anonymní informace třetím stranám: (a) s vaším výslovným souhlasem, (b) když to vyžaduje zákon, (c) na žádost vládních orgánů. Tato zásada ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 18. dubna 2018. Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit. Pokud provedeme jakékoliv změny ve svých zásadách, umístíme oznámení na naše webové stránky nebo aplikace.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na:
Zdeněk Sviták
Pozlovice č. e. 93
Pozlovice
76326
IČO: 72407964

tel.: +420 723 013 551
taox@taox.cz