en

Všeobecné informace a zajimavosti

Zde budou neustále přibývat nové zajimavosti a informace převážně ohledně alkohol testerů ale i webových a mobilních aplikací (on-line alkohol testů), ale taky informace všeobecně z pohledu zjišťování zbytkového alkoholu v krvi, ale i všeobecně kolem alkoholu.


Rozdíly mezi domácími a profesionálními alkohol testery

Osobní (domácí) alkohol testery jsou vybaveny polovodičovým senzorem. Jedná se o levnou technologii a proto je využíváná u domácích alkohol testerů, aby snižovala cenu těchto domácích alkohol testerů. Za roky výroby tato technologie prošla mnoha změnami a díky tomu i byla neustále zdokonalována. Pro domácí použití jsou ideálním typem a bohatě dostačují. Kvalitnější domácí alkohol testery dosahují i úrovně polo-profesionálních testerů. Které lze využít i k základnímu orientačnímu firemnímu měření zbytkového alkoholu v krvi.
Drahší i levnější alkohol testery profesionální skupiny jsou kompletně vybaveny Fuel cell senzorem. Jedná se o palivový článek. Tento článek se nezahřívá a nedochází tak k velké spotřebě baterie. Při testu dojde k nasátí vzorku, kde tlakové čidlo kontorluje množství přijatého vzduchu a následně pumpa nasaje potřebný objem vzorku do článku. Tento článek následně spaluje alkohol ve vzorku a vytvoří z něj elektrický proud, který podle množství vyrobeného proudu vyhodnotí množství alkoholu v dechu. Fuel cell senzorem néni ovlivněn sílou dechu ani žádnými negativními látkami ani jakýmikoliv vlivy. A proto budeme dosahovat stále přesných výsledků díky nasátí za stanoveného času a přesného množství vzorku vždy výborných výsledků. Čím se mohou lišit tyto alkohol testery je objem nasátého vzorku. Čím větší objem nasátého vzorku tím přesnější výsledek a taktéž výdrž. Zajímavostí je například, že alkohol testery od firmy Lifeloc jsou tak přesné, že se u soudu využívají stejně jak průkazné odběry krve.

Nyní si povíme stručně o porovnání čidel alkohol testerů. Polovodičová čidla jsou převážně určena pro stovky měření s přesností zhruba 10% v hodnotách do jednoho promile. Oproti tomu fuel cell technologie obsažené v profesionálních alkohol testerech jsou už tyto hodnoty nadmíru vyšší v řádů tisíců měření a přesnost je zachována v celém jeho měřeném rozsahu stejná. Dle používání podle pokynů výrobce tyto hodnoty mohou být i vyšší než příjde potřeba kalibrace. Alkohol tester je tedy vhodným kandidátem jak pro firemní využití díky fuel technologii, tak cenově i pro domácí využití.

Našim doporučeným favoritem je z důvodu zařazení mezi profesionální alkohol testery z již zmíněných důvodů (Fuel cell senzor) a spousty dalších důvodů alkohol tester Alteon, díky jeho nízké ceně je možné jej využít i pro domácí užití, kdy se nám do rukou dostane nadmíru spolehlivý a elegantní alkohol tester za nevídanou cenu. Tento alkohol tester zboří díky Fuel cell senzor mýty o nespolehlivosti domácích alkohol testerů. Přesvěčte se o jeho kvalitách i Vy! Více na stránkách "Alteon".


Jak pečovat o alkohol tester?

Je potřeba si uvědomit že se jedná o spotřební elektroniku takže i alkohol tester má svoji životnost a limity a špatným zacházením se snižuje jeho životnost. Zásaditým podmínkám podléhají hlavně čidla alkohol testerů. Výrobce uvádí u alkohol testerů jak životnost senzoru tak maximální počet měření. Lepší alkohol testery lze udržet ve funkčním stavu pomocí kalibrace. Takže přibližně po uplynutí hodnot udávaných výrobcem nebo při shlédnutí nepřesných výsledků je důležité alkohol tester kalibrovat. Pokud je využití zhruba jednou týdně (správné použití dle pokynů), tak jeho životnost bude razantně větší než jeden rok a kalibrace může přijít až za velmi dlouhou dobu. Pokud je využití denně, tak je potřeba do budoucna počítat s kalibrací pro jeho správné výsledky. Nevystavujte alkohol testery extrémním testům (soutěž tuctů lidí po sobě jdoucích kdo dýchne víc nebo extrémním teplotním podmínkám a tak dále) a vydrží vám správně fungovat velice dlouho.


Metabolismus

Můžeme si jej rozdělit do tří základních fází jako jsou vstřebávání, odbourávání, vylučování.
První zmíněné je tedy vstřebávání. Molekuly ethylalkoholu jsou příliš malé, ale i tak snadno přechází přes biologické membrány díky tak zvané difuzy. Tedy se dá říct že ethylalkohol je možné do krevního odběhu dostat mnohými způsoby jako je například přes gastrointestinální trakt, ale i inhalací, přes kůži nebo sliznicemi a tak dále. Ale tyto způsoby vstřebání jsou zanedbatelné oproti klasickému požití ústy. Zde ještě k vstřebání nedochází je pod úrovní eliminace, tedy kdy by viditelně zvýšilo hladinu alkoholu v krvi ještě nedochází. Dalším bodem je žaludek, kde je důležité jestli je naplněn potravou nebo ne. Pokud není tak dochází k přímému styku s žaludeční sliznicí a více ovlivní centrální nervový systém než kdyby uživatel měl plný žaludek potravy, tak by se ethylalkohol mísil s potravou a příznaky opilosti jsou menší. V žaludku se střebá zhruba 20% vypitého alkoholu. Zbytek alkoholu se vstřebá v játrech, kde dochází k hlavnímu metabolickému procesu.
Dalším bodem je odbourávaní. Hlavním pomocníkem jsou zde játra kde se odbourává zhruba 60 až 90% alkoholu. Jeho délka odbourávání závisí na struktuře lidských buněk, váze, pohlaví, výšce a tak dále. Pomocí enzymů (například ve svalech) se odbourá zhruba 10% celkového alkoholu v organismu. Další způsob je pomocí mikrozomálního etanol oxidujícího systému který zpracuje zhruba 15% alkoholu. Aktivuje se při delším konzumování alkoholu, kdy eliminační cesty už nestačí. A největší množství se odbourá pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy nebo rozpustné frakce buňky. Přeměnami pomocí tak zvaného krebsového cyklu se docílí až k finální změně a to na oxid uhličitý a vodu.
Posledním bodem je tedy vylučování. Zhruba kolem 90 až 95% se vylučuje oxidací látkové přeměny. Zbytek zhruba asi 4 až 7% dechem a močí se jedná o 1 až 3%. Ostatní možnosti jsou zanedbatelné.


Co jsou on-line alkohol testy?

Jedná se o aplikace internetové nebo mobilní verze. Díky těmto tak zvaným on-line alkohol testom je možné si sestavit svůj graf odbourávání alkoholu. Jedná se o takovou napodobeninu alkohol testeru. Ale pozor jeho hodnoty nemohou být brány závazně. Slouží k orientačnímu určení zbytkového alkoholu v krvi a výsledky mohou být někdy i velmi nepřesné. Ale zpět k samotným on-line alkohol testům. Po vypití sedmi piv večer je možné, že alkohol v těle bude ještě v 11 odpolene a mnoho lidí žije s domněnkami, že tato věc je nemožná. A tedy on-line alkohol testy mohou sloužit i informačně, poučně a přiblíží díky tomu trochu problematiku metabolismu lidského těla. Důležitou informací ale je, že ikdyž alkohol z krve vymizel, tak i při trvající kocovině může být schopnost řízení stále zhoršena. Většina těchto on-line alkohol testů využívá pro výpočet algoritmus, který počítá zbytkový alkohol v krvi. Více o tomto výpočtu se dozvíte zde "algoritmus výpočtu" a o samotné aplikaci se více dozvíte a taky kde si ji ihned můžete i vyzkoušet je možné zde "alkohol test".


Co je to alkohol?

Připravuje se.


Vliv hladiny alkoholu na řízení

Připravuje se.


Servis a kalibrace alkohol testerů

Připravuje se.